GdCl3 emlős sejteken végzett toxicitási vizsgálata Time-Lapse Imaging videomikroszkópos és fluoreszcens mikroszkópiás módszerekkel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kísérlet sorozattal a gadolínium-klorid sejtekre, legfőképp a kromatin kondenzálódási intermedierek kialakulására gyakorolt toxikus hatásait vizsgáltuk. Az eredményekből arra következtettünk, hogy a gadolínium-klorid befolyásolja és gátolja a metafázisos kromoszóma szerkezetek kialakulásának mechanizmusát.

Leírás
Kulcsszavak
gadolínium-klorid, genotoxicitás, citotoxicitás
Forrás