A tehetségmenedzsment gyakorlata az IT Services Hungary Kft.-nél

dc.contributor.advisorDajnoki, Krisztina
dc.contributor.authorSzabó, Lilla
dc.contributor.departmentDE--Gazdaságtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-05-03T09:44:32Z
dc.date.available2019-05-03T09:44:32Z
dc.date.created2019-04
dc.description.abstractDiplomadolgozatom témájául a tehetségmenedzsment gyakorlatának vizsgálatát választottam korábbi munkahelyemen, az IT Services Hungary Kft.-nél (ITSH). A tehetséges munkavállalók azonosítása, vállalathoz való vonzása és a szervezetben való megtartása kiemelt jelentőségű területté vált napjainkban. Korábbi közgazdasági tanulmányaim során, az ITSH-nál 2016-ban végzett stratégiai emberi erőforrás képzés-fejlesztési vizsgálataim eredményei rávilágítottak, hogy bár a képzés-fejlesztés jól működik a vállalatban, ezen belül a karrier- és tehetségmenedzsment még gyerekcipőben jár és stratégiai szintre emelésükhöz még számos tennivalója van a cégnek. Az iparágban napjainkban tapasztalható munkaerő- és tehetség-hiány és a kiemelkedő kollégák megtartásának nehézségei is megerősítik, hogy a tehetségmenedzsment vállalati gyakorlatban történő megvalósításával fontos és időszerű foglalkozni. Diplomadolgozatom célja egyrészt annak feltárása, hogyan értelmezi a tehetség fogalmát a vizsgált szervezet; másrészt annak megismerése, hogy milyen tehetségmenedzsment programok, illetve a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb tevékenységek működnek jelenleg lokálisan az ITSH-ban, illetve milyen nemzetközi, anyavállalati programok érhetők el a tehetséges kollégák számára, és ezeket hogyan értékelik a szervezet érintettjei. Célkitűzésem, hogy értékeljem, mennyire valósul meg a stratégiai szintű, az egyes HR funkciókat rendszer szinten átszövő tehetségmenedzsment gyakorlat a szervezetben, valamint mennyire mondható eredményesnek a program a legfontosabb, tehetségmenedzsment kapcsán kitűzhető célokat – a bevonzást, fejlesztést, megtartást, továbbléptetést – tekintve. Végül a feltárt helyzetkép alapján ajánlásokat kívánok tenni annak érdekében, hogy a szervezet továbbfejleszthesse tehetségmenedzsment gyakorlatát. Vizsgálatom egy esettanulmányból indul ki, amelyhez egyrészt a tehetségmenedzsmenttel kapcsolatos vállalati dokumentációkat, bemutató anyagokat, a belső tehetségprogram portálokon elérhető információkat használom fel; másrészt a kutatási eredményekbe belefoglalom a szervezet vezetőinek, a tehetségprogramokban részt vett kollégáknak, valamint a területért felelős HR vezetőnek a véleményét, meglátásait is. A téma mélyebb vizsgálatának érdekében emellett interjúkat készítek a szervezet HR osztályának a tehetségprogramért felelős vezetőjével és szakértőivel, akik segítségével feltérképezem, hogyan gondolkodik a téma fontosságáról a cég, milyen víziója és stratégiája van a tehetségmenedzsmenthez kapcsolódóan, és milyen megfontolások alapján alakította ki jelenlegi tehetségprogramját. Mindezeken túl a szervezet vezetői körének szóló kérdőív segítségével feltérképezem a vezetők tehetségmenedzsmenttel kapcsolatos elvárásait, a cég tehetségmenedzsment gyakorlatának általános értékelését, valamint részletesebben feltárom a tehetségmenedzsment főbb célkitűzéseinek – kifejezetten a tehetségek fejlesztésének és megtartásának – gyakorlatát és hatékonyságát. Végezetül a HR szervezet szakembereinek és a szervezetnél dolgozó vezetőknek az értékelései alapján összegzem, milyen mértékben és hatékonysággal valósul meg jelenleg a szervezetben a tehetségmenedzsment, és mely területeken érdemes a program további fejlesztésével foglalkozni.hu_HU
dc.description.correctorKE
dc.description.courseEmberi erőforrás tanácsadóhu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent64hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/266855
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjecttehetségmenedzsmenthu_HU
dc.subjectHR
dc.subjectemberi erőforrás tanácsadó
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Közgazdaságtudományhu_HU
dc.titleA tehetségmenedzsment gyakorlata az IT Services Hungary Kft.-nélhu_HU
dc.title.translatedThe practice of Talent Management at IT Services Hungary Kft.hu_HU
Fájlok