Az idősek helyzete a mai magyar társadalomban

Dátum
2012-05-29T12:32:44Z
Szerzők
Heveli, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája és egyben címe is az idősek helyzete a mai magyar társadalomban. Dolgozatomban igyekeztem körbejárni azt, hogy hogyan is vélekedünk ma az idősekről, milyen a társadalmi megítélésük, illetve milyen nehézségekkel, problémákkal élnek együtt, amelyek a társadalmunkra is kihatással vannak. Véleményem szerint a szociális munka egy nagyon fontos területe az idősek gondozása, ápolása, de ahhoz, hogy ezt a feladatot szakszerűen tudjuk végezni szükség van arra, hogy ismerjük az idősek problémáit. Az első fejezetben a fogalmakat és az elöregedő társadalom problémáit jártam körül. Kitértem az időseket leggyakrabban sújtó betegségekre, az idősek ápolására, az izolációra és az időskori elszegényedésre. Továbbá az időskori munka-, tanulás,- és közösségépítés lényegesebb pontjait is igyekeztem feltüntetni munkám során. A második fejezetben az idősek és a fiatalok viszonyára tértem ki, valamint a fiatalság-, egészség- és szépségkultuszra. Végül pedig a harmadig fejezetben a saját kutatásom eredményeit mutattam be. A célom az volt, hogy a szakirodalmakban megfogalmazottakat igazoljam, vagy cáfoljam. Ennek érdekében egy idősekből és egy fiatalokból álló fókuszcsoport kutatást végeztem, melyek eredményei egyértelműen igazolják a szakirodalmak állításait.
Leírás
Kulcsszavak
Idősek, öregségről-,öregekről alkotott kép, elöregedő társadalom, idősek nehézségei
Forrás