A gyerekek médiafogyasztásának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Gyügyei, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a gyerekek médiafogyasztását vizsgáltam. Először röviden ismertetem a média fejlődését és funkcióit, majd kitérek a szocializáció színtereinek bemutatására is. Ennek során részletezem a média szerepét a családi szocializációban. A dolgozatomban kifejtem a média gyerekekre gyakorolt pozitív és negatív hatásait egyaránt, majd feltárom az egészséges eszközhasználat lehetőségeit is. A dolgozatom további része pedig a kérdőíves vizsgálatom bemutatásáról és annak elemzéséről szól, amely egy átfogó képet ad a gyerekek médiafogyasztásának szokásairól.
Leírás
Kulcsszavak
gyerekek, médiaeszközök, szocializáció, médiafogyasztás
Forrás