A jegyző jogállása és szerepe a helyi önkormányzat működésében

Dátum
Szerzők
Révész, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a jegyző jogállása és szerepe a helyi önkormányzat működésében. Témaválasztásom okát az indokolta, hogy a dolgozatom megírása során olyan tapasztalatokat szerezhetek, melyeket később fel tudok használni a munkám során. Úgy gondoltam, hogy ez egy olyan terület, amiről nagyon sokat lehet írni, mivel folyamatos változások mennek végbe a helyi önkormányzatok, azon belül is a jegyző közigazgatásban betöltött szerepét tekintve. Vizsgálni kívánom, hogy a változások során, hogyan erősödött a jegyző jogállása miután a képviselő testület szervévé vált, és így már átruházhatóak rá a helyi önkormányzati feladat- és hatáskörök, ugyanakkor gyengült is a helyzete, hiszen az új önkormányzati törvény értelmében már nem a képviselő testület nevezi ki, hanem a polgármester, ezáltal tulajdonképpen az alárendeltjévé vált. Úgy gondolom, hogy a helyi szint és a jegyző szerepe is annyit változott az évek során, hogy a változásokat érdemes nyomon követni, és naprakész információval kell rendelkezni ezen a területen is.

Leírás
Kulcsszavak
a jegyző, helyi önkormányzat
Forrás