Kezdő tanárok támogatása Európában és a német nyelvű országokban

Dátum
Szerzők
Fórizs, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a tanári pályakezdés szakaszával foglalkozok. Bemutatom az európai irányelveket és a német nyelvű országok gyakorlatát, valamint a témában végzett kérdőíves vizsgálat eredményét.
Leírás
Kulcsszavak
tanárpolitika, bevezető szakasz, pályakezdők, mentorálás, német nyelvű országok
Forrás