Tudor külpolitika a XVI. század második felében

Dátum
Szerzők
Muhari, Beatrix Kitti
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a Tudor-kor utolsó 50 évének (1553-1603) külpolitikai eseményeit mutatja be. Célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet Tudor Mária és I. Erzsébet idején elért diplomáciai eredményekre. Mária és II. Fülöp házassága az egyik legvitatottabb téma az időszakban, hiszen súlyos következményeket vont maga után. Dolgozatomban megvizsgálom, hogy miként változott a két ország kapcsolata az említett időszakban, illetve, hogy hogyan alakult át a spanyolokkal kötött szövetség, egy több évtizedig elhúzódó háborúvá Erzsébet idején. A spanyol kapcsolat mellett a skót Stuart Mária trónigénye, a francia vallásháborúkba való beavatkozás menete, az ír klánok ellenállása, valamint a kalózkodás felemelkedése is jelentős mértékben befolyásolták az angol külpolitikát Erzsébet uralkodása alatt, így ezek részletes bemutatása sem hanyagolható el.
Leírás
Kulcsszavak
Tudor-kor, Tudor Mária, I. Erzsébet, II. Fülöp
Forrás