Az igazságszolgáltatás alapelvei a hagyományok és a változások tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Tanulmányaim és az életem során is több esetben tapasztaltam, hogy milyen jelentős szerepet játszanak az alapok. Versenytáncosként fontosnak tartom, hogy a sikeres fellépések, versenyek koreográfiáit a lehető legprecízebben összeállítsuk, ennek pedig elengedhetetlen kelléke az alaplépések ismerete. Hobbimból és személyemből adódóan is szeretek mindent az alapokkal kezdeni, és hiszem azt, hogy csak így tud építkezni az ember, bármilyen területről is legyen szó. Ezért szakdolgozati témám az igazságszolgáltatási alapelvekre esett, a továbbiakban ennek változásait szeretném bemutatni. Dolgozatom formáját tekintve összehasonlítás, mely a régi és új polgári perrendtartást foglalja össze és próbál rámutatni a változásokra, azok szükségességére, vagy éppen arra, hogy a változások értéket képviselnek-e, a polgári perrendtartás alapelveinek ésszerű használatát szolgálja-e. Az igazságszolgáltatási alapelvek ugyan tartalmilag folyamatosan változnak, azt kijelenthetjük, hogy a változás minden esetben a célszerűséget szolgálja. Az új kódex nem fogalmazza meg külön a törvény célját, és nem címezi, nem nevesíti külön ezzel összefüggésben a bíróság feladatait, hanem a vezérelvek megfogalmazásával és kiemelésével tudatosítja azt, hogy „a bíróság a per célját, a jogrend védelmét az eljárási igazságosság töretlen érvényre juttatásával érheti el.

Leírás
Kulcsszavak
igazságszolgáltatás alapelvei, polgári perrendtartás, polgári perrendtartás összehasonlítása
Forrás