A magyar választási rendszer kialakulása

Dátum
Szerzők
Teleki, Ádám Sándor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban bemutatom a választással kapcsolatos elengedhetetlen fogalmakat, elveket funkciókat. További részében ismeretem a választási rendszereket valamint külföldi országok választási rendszerét is ismertetem. Majd dolgozatom fő részében a magyar választási rendszerrel foglalkozok. Először a rendszerváltás előtti állapotot majd azt azt követő időszakot vizsgálom. Összehasonlítom a régi és új rendszert. Végezetül pedig a választások anyagi és eljárásjogi szabályait mutatom be.
Leírás
Kulcsszavak
magyar választási rendszer, választás
Forrás