Devianciák, az alkoholizmus, mint szenvedélybetegség „romboló” ereje a család életében, a válás okozta törések a gyermek fejlődésében

Dátum
2011-05-09T11:45:29Z
Szerzők
Katona, Zita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája égető probléma az egész világon. Azért választottam e témakört, mert úgy gondolom, hogy sokan nincsenek tisztában, hogy az alkoholizmus mértéke mennyire tudja szétválasztani a család normális életét, működését. Keveset tudok/tudnak sokan arról, hogy a gyerekek miképpen élik meg a családi kríziseket, konfliktusokat, ezért a gyerek szemszögéből is próbáltam következtetéseket levonni, hiszen a gyermek is a család ékes tagja, az ő lelkében lejátszódó sérelmeket is figyelembe kell vennünk, tehát mint a család egészét kell szemügyre vennünk, e téma megfejtése során. A szakirodalmak alapján próbáltam bizonyítani, hogy fontos a gyermeket is a középpontba helyeznünk, valamint azt is, hogy általában az alkoholfogyasztás túlzott mértéke a szülők eltávolodását, olykor válást idézheti elő. A válás nagy mértékben befolyásolja a családban felnövekvő gyermek fejlődését, eltanulja a családban látottakat és ő is hasonlóan cselekedhet a későbbiekben. A megfigyeléseim, amiket az AA klubban végeztem, a biztos jövő reményét sugallta számomra, ezért ennek „gyógyító” erejét mindenkinek meg kellene tapasztalnia, és több embert kellene bevonni, hiszen sokan próbálnak kilábalni az alkoholizmus rabságából és együtt a csoporttagokkal képesek lennének az új élet kialakításához.
Leírás
Kulcsszavak
deviancia, addiktológia
Forrás