Szervezeti kultúra vizsgálata a debreceni Pszichiátriai Klinikán

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nemcsak egy adott társadalomnak vagy népcsoportnak lehet kultúrája, a kultúráról egy szervezeten belül is lehet beszélni. A szervezet tagjai által elfogadott értékek, előfelvetések, hiedelmek és meggyőződések rendszere jelenti a szervezeti kultúrát. A dolgozatomban a Debreceni Egyetem Klinikai Központban található Pszichiátriai Klinika/Tanszék szervezeti kultúráját vizsgáltam, ennek megfelelően, a dolgozatom címe a „Szervezeti kultúra vizsgálata a debreceni Pszichiátriai Klinikán”. A dolgozat általános célkitűzése bemutatni a szervezeti kultúra jelentését, kultúratipológiákat, szervezeti kultúra vizsgálatának jelentőségét, valamint a Pszichiátriai Klinika szervezeti kultúráját, sajátosságait és jellemzőit a szakirodalmi elemzés mellett a vizsgálatom eredményei alapján. A kultúrán belül a hangsúly a szervezeti tevékenység kulturális elemei, a rendezvények, ceremóniák, munkakultúra elemei, vezetés jellemzői, a szervezeten belüli sajátos viselkedési kultúra, normák, követelmények, munkakörülmények, a szervezeten belüli szakmák, valamint a meghatározó személyek szervezetre gyakorolt hatásának feltárásán van, ami egyben a dolgozat specifikus célkitűzését jelenti. A kutatásomhoz három módszert alkalmaztam, amely három módszer az esettanulmány készítés, a kérdőíves felmérés és az interjús vizsgálat volt. Érdemes megemlíteni, hogy az eredményeket befolyásolhatta a Pszichiátriai Klinika és a Kenézy Gyula Kórház Pszichiátriai Osztályának összevonása, hiszen egy ilyen átalakulás sok változással, új feladatokkal és új munkatársakkal jár. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az információáramlás hiányos, a kommunikáció nem elég hatékony a hierarchia különböző pontjain elhelyezkedő alkalmazottak között. Másik fontosabb eredmény a vezetéssel kapcsolatos, miszerint a döntésekbe nem vonják be eléggé az alkalmazottakat. Ezek mellett fontos eredménynek mondható az is, hogy a továbbképzések számát nem találják elegendőnek az alkalmazottak. A folyamatos szakmai fejlődés és új, szakmai kihívást jelentő feladatok ellátása elengedhetetlen a dolgozók számára, mivel így elkerülhető a munka iránti lelkesedés és motiváltság elvesztése és megelőzhető a kiégés és az azzal járó következmények, mint a testi és a lelki megbetegedések.

Leírás
Kulcsszavak
szervezeti kultúra, pszichiátria, vezetés
Forrás