A Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének regionális integrációja a kezdetektől napjainkig

Dátum
Szerzők
Pálóczy, Aliz Melitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének eseménytörténete a II. világháború befejezésétől napjainkkal bezárólag. A dolgozat elején a nemzetközi szervezetek definiálása, ismérvei és osztályozása, a regionális integráció fogalmi ismérvei és lépései kerülnek bemutatásra annak érdekében, hogy az olvasó tisztában legyen azzal, mi is az a nemzetközi szervezet és mit jelent a regionális integráció. Ezt követően tisztázásra kerül a Délkelet-ázsiai térség összetétele és helyzetének változása az 1950-es évektől. Majd az ASEAN megalakulásáról és kezdeti fejlődéséről van szó a Bangkoki Nyilatkozat, a Béke, Szabadság és Semlegesség Zónájának Nyilatkozata és az ASEAN Egyetértés Nyilatkozat elemzése útján. Az ASEAN bővülésének okai és a folyamata. Végül pedig a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének gazdasági helyzetének bemutatása, illetve a nemzetközi áru- és szolgáltatáskereskedelem, valamint a működőtőke befektetések alakulásában betöltött szerepe kerül elemzésre.
Leírás
Kulcsszavak
Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége, ASEAN, Regionális integráció, Nemzetközi szervezetek
Forrás