Az alapjogok védelme az Európai Unió külkapcsolataiban

Dátum
2013-02-15T08:31:15Z
Szerzők
Fekete, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Tanulmányom kísérletet tesz, hogy összefoglalja az Európai Unió álláspontját az alapjogokkal kapcsolatban, átfogó képet kíván nyújtani arról, hogy a külpolitikájában milyen szerepet tölt be az alapjogok védelme. A dolgozatom témájául aktualitása miatt választottam ezt a kérdést. A témát először az alapjogok általános jellemzésének és történetének oldaláról közelítettem meg, majd az EU külpolitikájának általános alapjogvédelmi tevékenységét vizsgáltam, végül eljutottam az Európa Tanáccsal és ENSZ-szel való kapcsolatának bemutatásához. A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy az Európai Unió emberi jogi politikája valamennyi emberi jog és alapvető szabadság – polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális szabadság – tiszteletben tartásának előmozdítására törekszik. Az EU által kezelt emberi jogi kérdések széles körén belül azonban van néhány olyan, az emberi jogok és a demokrácia előmozdításával kapcsolatos alapjog és érdek, amelyeknek újabban különös figyelmet szentelt az Európai Unió. Ilyen például a halálbüntetés elleni küzdelem, a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelme, a büntetlenség elleni küzdelem a gyermekek jogai, a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség, a rasszizmus, idegengyűlölet elleni küzdelem, valamint a kisebbségek védelme.
Leírás
Kulcsszavak
alapjogok, külkapcsolatok
Forrás