A bioélelmiszerek fontossága a fenntartható fejlődés jegyében Hajdú-Bihar megyében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban kérdőíves kutatásommal vizsgáltam a Hajdú-Bihar megyében jellemző fogyasztói magatartást a bioélelmiszerekkel kapcsolatban. Szakdolgozatom során három hipotézist vizsgáltam. Elsőként azt, hogy Hajdú-Bihar megyében a biotermékek fogyasztásának legfontosabb akadálya az ökotermékek ára. A második hipotézisem szerint több nő fogyaszt biogazdaságból származó terméket, mint férfi. Utolsóként pedig a „leggyakrabban fogyasztott bioélelmiszer típus a gyümölcsök és zöldségek csoportja” állítást vizsgáltam. A kapott eredményeim során beigazolódtak a felállított hipotéziseim. Összességében úgy gondolom, hogy a kutatási témám napjainkban aktuális témát dolgoz fel, miszerint az emberiség számára egyre fontosabbá válik az egészséges életmód, valamint környezetünk védelme és maga a fenntarthatóság.

Leírás
Kulcsszavak
bioélelmiszer, fenntarthatóság
Forrás