Válságkezelés és demokratikusság kihívásai az Európai Unió monetáris politikájában

Dátum
2013-04-15T14:11:13Z
Szerzők
Deczky, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban azzal a kihívással kívánok foglalkozni, hogy az Európai Unió 2008-as évtől fokozódó, elsősorban szociális, másodsorban a pénzügyi szektor által gerjesztett gazdasági válságát milyen monetáris természetű kihívások okozhatták és a jövőben hogyan mérsékelhetőek e problémák. A dolgozat során az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Uniójának azt a kritikáját kívánom bebizonyítani, hogy nem ideális valutaövezet. Az európai integráció sikeres működésére a GMU-t megújító, az intézmény demokratikusságát és az integráció mélyebb működését menedzselő eszközöket kívánok felmutatni.
Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, monetáris politika
Forrás