Роль интертекстуальности в творчестве Людмилы Улицкой

Dátum
Szerzők
Földháti, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kortárs orosz írónő, Ljudmila Ulickaja művei állandó tárgyát képezik a különböző szempontok alapján történő irodalomtudományi kutatásoknak. E dolgozat célja az intertextualitás szerepének bemutatása az írónő munkásságában, két választott mű – az Orosz lekvár című dráma és a Kiskutyás nagyhölgy című novella – elemzésén keresztül, különös figyelmet fordítva az A. P. Csehov szövegeivel létrejövő kapcsolatokra. A vizsgálat során megpróbáltam feltárni valamennyi, a művekben jelen lévő intertextust és azok célját, valamint azt, hogy a szövegek közötti kapcsolatok a posztmodern intertextualitás-elméletnek megfelelő funkciót töltenek-e be.
Leírás
Kulcsszavak
intertextualitás, Ludmila Ulickaja, orosz irodalom, kortárs irodalom
Forrás