A Beregszászi Esze Tamás Líceum tanulóinak szociokulturális háttere, és annak hatása a tanulmányi eredményeikre

Dátum
Szerzők
Keresztyén, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat bemutatja a Beregszászi Esze Tamás Líceumban tanuló hátrányos helyzetű tanulók jellemzőit, tanulási motivációjukat és a szociokulturális háttér hatását tanulmányi eredményességükre. Rávilágít a családi háttér fontosságára a tanuló iskolai eredményessége és továbbtanulása függvényében.
Leírás
Kulcsszavak
szociolkulturális háttér, hátrányos helyzet, tanulási motiváció, Beregszász
Forrás