A canalis mandibulae képleteinek sérülései alsó bölcsességfogak eltávolítása során, terápiás lehetőségek

Dátum
Szerzők
Tóth, Barbara Kata
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban bemutatom a canalis mandibulaet, az alsó bölcsességfogak eltávolítása során meghatározó, fontos képletet. Ismertetem a csatorna és környezetének anatómiáját. A bölcsességfogak tárgyalása során kitérek a fogak impakciójára, és ezzel összefüggésben hangsúlyozom a radiológiai vizsgálatok fontosságát. E fogak eltávolításának kérdését az indikációk és kontraindikációk, valamint a szövődmények tanulmányozásával foglalom keretbe. A beteg megfelelő tájékoztatására és a beleegyező nyilatkozat jelentőségére is felhívom a figyelmet. Egy-egy szájsebészeti gyakorlatból kölcsönzött példán keresztül vizsgálva bevezetem a canalis mandibulae sérüléseinek tárgykörét, külön teret szentelve a bölcsességfogak és a canalis viszonyának alapos elemzésére. Naprakész tudományos irodalmon keresztül tanulmányozom és betekintést nyújtok a canalis mandibulae alsó bölcsességfog eltávolítás során bekövetkező sérüléseinek témakörébe etiológiai, tüneti, diagnosztikai és terápiás szempontból.
Leírás
Kulcsszavak
canalis mandibulae, alsó bölcsességfog eltávolítás, impaktált bölcsességfog
Forrás