Fiatalkorú bűnözés és szocializációs problémák

Dátum
Szerzők
Szentesi, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a fiatalkorú bűnözést és a hátterében álló szocializációs problémákat vizsgálom, illetve azon szocializációs ágenseket melyek a legnagyobb hatással vannak a fiatalok viselkedésére. Dolgozatomat 5-fő részre osztottam. Az első fejezetben a jogszabályok fiatalkorúakra vonatkozó életkori változásait ismertetem egészen napjainkig, hiszen büntetőjogi szempontból számottevő, hogy hol vannak az életkori határok. Ezt követően a kriminalisztikai megközelítésből foglalkozom a bűnözéssel, valamint a külső és belső befolyásoló tényezőkkel, az elméleti alapokkal, a szociológiai jellegű magyarázatokkal. A harmadik fejezetben a bűnözés történeti vonatkozásait ismertetem, azt hogy hogyan viszonyultak a szocializmusban a bűnt elkövető fiatalokhoz, a társadalmi beilleszkedési zavarok meghatározását, a galeribűnözést, továbbá a devianciához kapcsolódó anómiaelméleteket vázolom fel. Ezek után a szakirodalmak alapján a főbb szocializációs ágensek; a család, a kortárscsoport, a tömegkommunikáció fiatalkorú bűnelkövetésre irányuló hatásait mutatom be. Szakdolgozatom ötödik részében a kutatásom során szerzett tapasztalatokat, ismereteket elemzem a – szakemberekkel és javítóintézeti büntetésüket töltő fiatalokkal – készített interjúk alapján. A fiatalokra ható szocializációs ágensek kapcsolata komplex és sokrétű. A szocializációs ágensek hatásai mellett kíváncsi voltam, hogy a szakemberek miben látják a bűnmegelőzés terén a problémákat és a fejlődés lehetőségét.
Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú bűnözés, szocializáció, család, kortárscsoport, prevenció
Forrás