Szoftverfejlesztés Java EE platformon

Dátum
2013-12-03T08:22:07Z
Szerzők
Tündik, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dimplomamunkámban a Java EE technológia legfontosabb elemeit mutatom be egy általam elkészített Webes számlázó alkalmazás gyakorlati példáin keresztül. A dolgozat első fejezetében egy rövid, átfogó leírást adok az alkalmazás rendeltetéséről, felépítéséről és az alkalmazott technológiákról. A dolgozat első fejezetében egy rövid, átfogó leírást adok az alkalmazás rendeltetéséről, felépítéséről és az alkalmazott technológiákról. Ezt követően bemutatom az adatok tárolását végző MySQL adatbázis felépítését, majd az adatok relációs-adatbázis rekordok és Java objektumok közötti transzformációt megvalósító objektum-relációs leképezés (ORM) Java platform szerinti támogatását biztosító JPA technológiát. Ezt követően az EJB technológia sajátosságainak ismertetésével, majd a felhasználói felület megvalósítását lehetővé tévő JSF technológiával és a JasperReports alapú PDF-generálással zárom dolgozatomat.
Leírás
Kulcsszavak
Java, Java EE 6, EJB, session bean, JPA, entity, servlet, JSP, JSF, Facelets, JasperReports, Log4j, interceptor, CDI
Forrás