Lantánion megkötődése kalcium-bentoniton a pH függvényében

Dátum
Szerzők
Fodor, Mátyás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Természetes, Istenmezejéről származó kalcium-bentonit kezelése lantán-perklorát oldatokkal, szabályozott pH-n. A mérések célja a szilárd minták lantán-, kalcium- illetve vasion tartalmának vizsgálata, ezek pH függése. A méréseket röntgenfluoreszcencia spektroszkópiával végeztem, 241Am és W-röntgencső gerjesztéssel.
Leírás
Kulcsszavak
lantán, bentonit, megkötődés, pH, ritkaföldfém
Forrás