A tisztességtelenség megítélése a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos joggyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 2008-ban kirobbant gazdasági világválság szükségszerűen magával hozta a magasabb szintű pénzügyi fogyasztóvédelem iránti igényt, és rámutatott a fennálló intézmények hiányosságaira, illetve elégtelenségeire. A deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos alapvető problémák is ekkor kerültek felszínre hazánkban. A dolgozat célja a devizahiteles perek során felszínre került, a tisztességtelenség megállapítására vonatkozó eltérő joggyakorlatok, az ezekkel kapcsolatos dilemmák, és az ezek megoldására szolgáló jogegységi döntések és vélemények feldolgozása, valamint ezek értékelése, és ezáltal a judikatúra eredményeinek, illetve hatásainak összegzése. Dolgozatomban az érvénytelenséggel kapcsolatos fogyasztói igények két területével foglalkozom. Egyrészt az árfolyamrés kérdéskörével, másrészt pedig a fogyasztói kölcsönszerződésekben kikötött egyoldalú szerződésmódosítás jogi problémáival.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztóvédelmi jog, szerződési feltételek tisztességtelensége, deviza alapú kölcsönszerződés, fogyasztói szerződések joga
Forrás