A mikrotubulusok szerveződése a növényi sejtciklus során és a differenciálódó növényi sejtekben

Dátum
2011-05-09T07:42:58Z
Szerzők
Garda, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Három modellnövény esetében általánosan jellemző mikrotubulus szerveződést detektáltuk az osztódó gyökércsúcs merisztéma sejtekben. Egyedül a preprofázis köteg kialakulásában észleltünk különbséget. A protein szintézis gátló cianotoxin, a cilindrospermopszin mindhárom modellnövényben előidézte a rendellenes mitotikus mikrotubulus szerveződést. Feltételezzük, hogy a hibás osztódási orsó és fragmoplaszt kialakulása a testvérkromatidák hibás szétválásához vezet. A toxin sajátos hatása volt a kettős preprofázis köteg kialakulása.
Leírás
Kulcsszavak
mikrotubulus, növény
Forrás