A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alkalmazásának hatósági gyakorlata

Dátum
Szerzők
Balogh, Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Környezetvédelmi közigazgatási hatósági munkám során, a hulladékgazdálkodási szempontú irattervezetek elkészítése, véleményezése kapcsán több esetben találkoztam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényhez kapcsolódó jogalkalmazási és –értelmezési kérdésekkel. Ezen kérdések megalapozott megválaszolása a Ht. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseinek valamint a szakirodalomnak olyan mélységű áttanulmányozását igényli, mely a napi munkavégzésen túlmutat, ugyanakkor elengedhetetlen annak jogszerű és hatékony elvégzéséhez. Tekintettel arra, hogy a „területi”, elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál dolgozom, a szakdolgozatban kifejtett témák elsősorban a munkám során felvetődő kérdések megválaszolásának irányába orientálódnak.
Leírás
Kulcsszavak
hatósági gyakorlat
Forrás