A visegrádi országok külpolitikai és kereskedelmi integrációja napjainkig

Dátum
2007-01-10T12:50:27Z
Szerzők
Hornyik, Ádám Bence
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom alapvető célja a négy visegrádi ország több évszázados közös történelmi múltjának és nagyon hasonló gazdasági adottságainak összehasonlítása a rendszerváltástól az Európai Unióhoz történő csatlakozásig. A kérdés az, hogy egységes európai régiót képeznek-e ezek az országok, avagy sem. A rendszerváltástól a 2004-es csatlakozásig hosszú utat jártak be visegrádi országok. Nagy a hasonlóság a rendszerváltás és a gazdasági szerkezetváltás útjaiban szemben más posztszocialista országgal. A CEFTA és a Visegrádi Csoport tagjaiként is elsők között fogalmazták meg Európai Uniós elkötelezettségüket. Az időszakosan fellángoló kereskedelmi viták sem akadályozhatták meg az országok reorientációját. Mára már csak egy kérdés maradt, hogy a regionális együttműködésnek van-e és milyen lehetősége az Európai Unión belül.
Leírás
Kulcsszavak
KGST, külkereskedelem, integráció, CEFTA, V4, EU
Forrás