Az önkéntesség motivációs háttere és a hozzá kapcsolódó társas orientáció

Dátum
Szerzők
Madaras, Zsuzsanna-Beáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásunkban az egyre inkább népszerűbbé váló önkéntesség kérdéskörében az a mögött álló motivációs hátteret és a hozzá kapcsolható társas orientáció összefüggését vizsgáltuk, illetve ezeknek az elemeknek az összefüggését a főállású vagy rendszeres önkéntes tevékenységben való elköteleződéssel. A vizsgálat során összesen tíz motivációs faktort különítettünk el, valamint a társas orientáció tetraéder modelljének megfelelően a társas orientáció négy vállfaját. Kutatásunkban az elméleti ismereteken túl a gyakorlati hasznosításra is törekedtünk. A vizsgált változók tudatos kezelése az önkéntes vagy az önkéntest foglalkoztató szervezet által hozzásegíthet a kettő között kialakuló hatékonyabb és célravezetőbb kapcsolat kialakításához és fenntartásához. Ennek következményei az önkéntes elköteleződésének hosszabb időtartamában, illetve az elvégzett önkéntes tevékenység minőségében is megnyilvánulhat.
Leírás
Kulcsszavak
önkéntesség, motiváció, társas orientáció
Forrás