Kísérletek kén és szelén tartalmú szénhidrátszármazékok β,β-(1,1’)-kapcsolására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban célul tűztem ki új olyan diszacharidok szintézisét melyben a monoszacharid egységeket S-Se kötés köti össze az anomer szénatomokon keresztül.Különböző glikozil-tiol donor vegyületek nukleofil szubsztitúciós reakcióit terveztem szelén tartalmú szénhidrát származékokkal.Terveztem továbbá a reakcióelegyek elemzését és az új vegyületek szerkezet meghatározását 1H- és 13C-NMR és ESI-MS módszerekkel.

Leírás
Kulcsszavak
szénhidrát, szénhidrátkémia, kén, szelén
Forrás