Serdülők mentális egészsége a testkép és az érzelmi intelligencia függvényében

Dátum
Szerzők
Gulyás, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Serdülők körében vizsgáltam a mentális egészség, testkép és érzelmi intelligencia közötti összefüggéseket. A magasabb érzelmi intelligencia alacsonyabb depresszióval és szorongással, magasabb önértékeléssel jár. A negatívabb testkép is hasonló együtt járásokat mutat. Valamint az érzelmi intelligencia és testkép között is némi kapcsolat mutatható ki, a magasabb érzelmi intelligencia pozitívabb testképpel jár együtt.
Leírás
Kulcsszavak
mentális egészség, testkép, érzelmi intelligencia
Forrás