Formiát bontás vizsgálata [{RuCl2(mtppms)2}2] katalizátorral

Dátum
2011-05-19T07:11:18Z
Szerzők
Csorba, Jenő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom során a formiát bontását vizsgáltam különböző körülmények között. Vizsgáltam a bontás sebességének hőmérsékletfüggését, ligandum-koncentráció függését, illetve a katalizátorkoncentráció változás bontásra gyakorolt hatását. A hőmérsékletfüggés vizsgálata során a pszeudo elsőrendű sebességi állandók alapján meg tudtam határozni a bontás aktiválási energiáját, ami 41 kJ/mol-nak adódott. Ezt követően szintén a pszeudo elsőrendű sebességi állandók meghatározásán keresztül megállapítottam az optimális Ru: mtppms arányt, ami Ru: mtppms= 1:3. Tanulmányoztam a keverés bontásra gyakorolt hatását. Megállapítottam, hogy a kevert rendszerben a bomlás gyorsabban játszóik le, de amennyiben az elegy tartalmazott fölöslegben mtppms-t, akkor a nem kevert rendszerben magasabb konverziót lehetett elérni. A katalizátorkoncentráció hatásának vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a katalizátor mennyiségének növelésével közel lineárisan növekedett a bomlás sebessége. Végül vizsgáltam a katalizátor hatását zárt rendszerben és arra az eredményre jutottam, hogy az alkalmazott katalizátor nemcsak a formiát bontását, hanem a hidrogén-karbonát visszahidrogénezését is katalizálja. Megállapítottam továbbá azt, hogy ez a rendszer legalább 2 cikluson keresztül alkalmas hidrogén tárolására illetve leadására. Összességében elmondható, hogy a [{RuCl2(mtppms)2}2] katalizátor alkalmas a formiát bomlásának katalizálására, illetve adott körülmények között a Ru/mtppms/HCOO-/HCO3-/H2O rendszer alkalmas a hidrogén tárolására formiát formájában.
Leírás
Kulcsszavak
formiát, katalizátor
Forrás