A hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek iskolázottsága és továbbtanulási tendenciái

Dátum
Szerzők
Varga, Sándorné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek iskolázottságáról és továbbtanulási tendenciáiról írok, mint leendő szociálpedagógus. Szakdolgozatom első részében a hátrányos helyzet meghatározása érdekében tanulmányoztam több szakember megfogalmazását. Ezt követően a családról a pályaválasztásról, illetve a családokban élő fiatalokról kerestem ismereteket, akik a vizsgálatom alanyai voltak. A vizsgálatom célja, tehát a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek megismerése, felmérése. Szerettem volna választ kapni arra, hogy mi az, ami befolyásolja a tanulásukat majd továbbtanulásukat, illetve arra, hogy a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek között van-e olyan, aki rendelkezik a reziliencia képességével. A második részben a megfogalmazódott hipotéziseim bizonyításához szükséges alanyokat, helyszíneket és a vizsgálati módszereimet mutatom be részleteiben. Mind ehhez, megvizsgáltam a négy települést illetően a 0-18 éves korosztályban tartozó gyermekek számát és azon belül a hátrányos helyzetűek arányát. A 2016/2017-es tanévben felkerestem őket, az általam összeállított kérdőívvel, amely a család iskolai végzettségére és foglalkoztatottságára vonatkozó kérdéseket tartalmazta. Az adatok változásának megfigyelése érdekében a 2017/2018-as tanévben ismételten kitöltettem velük a kérdőívet. A harmadik részben összegeztem a vizsgálatom során kapott eredményeket és fogalmaztam meg ennek megfelelően a következtetéseimet, ajánlásaimat a jövőre nézve.
Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, családi nevelés, pályaválasztás, továbbtanulás
Forrás