A hagyatéki eljárás bemutatása, különös tekintettel a legutóbbi változásokra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban röviden összevetem a polgári peres és nemperes eljárásokat. Bemutatom a közjegyzői nemperes eljárásokat, a közjegyző tevékenységét, jogállását. Célom ezen belül a hagyatéki eljárás bemutatása a jogszabályok segítségével. Leginkább az utóbbi években történt változásokat mutatom be, úgymint az öröklési rend, Európai Öröklési Bizonyítvány, bizalmi vagyonkezelő jogviszony, elektronikus ügyintézés stb. Továbbá szeretnék rávilágítani az eljárás során felmerülő problémákra, a modern kor kihívásaira. Ezért munkámban szót ejtek a digitális hagyaték, a póthagyatéki eljárás, a termőföld örökése, a mediáció témaköreiről.

Leírás
Kulcsszavak
közjegyzői eljárás, hagyaték, öröklés
Forrás