Az oxidatív stressz és az endothél diszfunkció markereinek változása alfa-liponsav kezelés és mozgásterápia hatására diabéteszes polyneuropathiás betegekben

Dátum
Szerzők
Molnár, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A DSPN a hiperglikémia talaján kialakuló fokozott oxidatív stresszel, endothel diszfunkcióval, elhízással, megváltozott adipokin és miokin profillal járó kórkép, mely a 2-es típusú diabeteses betegek egyre nagyobb hányadát érinti Magyarországon is. A DSPN kiegészítő kezelésében alkalmazott kíméletes, rendszeres fizikai aktivitás, valamint kedvező hatású antioxidáns szerek alkalmazása hatékonyan csökkenthetik a diabetes neuropathia progresszióját. Eredményeink rávilágítanak a rendszeres fizikai aktivitás fontosságára a diabeteses neuropathia kezelésében. Adataink szerint a fizikai aktivitás növeli az FGF21 szintjét diabetes neuropathiás betegeknél, továbbá az FGF21 szint változása negatív korrelációban állt a testtömegindex, TNF-alfa változásával, ill. pozitívan korrelált az adiponektin szint változásával hat hetes fizikai aktivitást követően. A jövőben az FGF21 szint jó biomarkerként szolgálhat a Neurometer® áramérzet küszöbérték teszttel kimutatott aerob edzés hatékonyságának monitorozására. A gyulladás és az oxidatív stressz egyéb biomarkereire vonatkozó adatok bővíthetik ismereteinket a fizikai aktivitás perifériás szenzomotoros neuropathiában kifejtett hatásáról. Az elmúlt években a perifériás és autonóm diabeteses neuropathia hosszú távú kezelésében az antioxidáns hatású ALA adása szintén jelentős kedvező hatásokkal bír. Megállapítottuk, hogy hat hónapos ALA kezelést követően az ADMA, TNF-alfa, Neurometer® áramérzet küszöbérték teszt, összetett autonóm tünet pontszám szignifikánsan csökkent, míg az NO szint szignifikánsan nőtt DSPN betegekben. Az ADMA változása pozitívan korrelált a Neurometer® áramérzet küszöbérték teszt változásával DSPN betegekben. Az ALA reagáló DSPN csoport ADMA csökkenése szignifikánsan kifejezettebb volt a nem reagálókhoz képest. Az ADMA szérumszint vizsgálata ezért jó marker lehet az ALA kezelés hatékonyságának kimutatására. További vizsgálatok szükségesek az ALA neuropathiában jelentkező további kedvező hatásainak tisztázásához, azonban az ALA endothel diszfunkcióra gyakorolt pozitív hatása felhívja a figyelmet az oxidatív stressz folyamatos monitorozására perifériás és autonom neuropathiában, továbbá felveti új antioxidáns terápiás szerek kifejlesztését.
DSPN is characterized by increased oxidative stress, endothelial dysfunction, obesity, and preserved adipokine and myokine profiles due to hyperglycemia, which affects an increasing proportion of type 2 diabetes patients in Hungary as well. Regular physical activity used in the additional treatment of diabetic neuropathy, as well as the use of beneficial antioxidants can effectively reduce the progression of diabetic neuropathy. Our results highlight the importance of regular physical activity in the treatment of diabetic neuropathy. According to our data, physical activity increases FGF21 level in DN patients, and the change in FGF21 level was negatively correlated with the change in body mass index, current sensation threshold, TNF-alpha, and positively correlated with changes in adiponectin levels after six weeks of physical activity. In the future, the level of FGF21 may serve as a good biomarker for monitoring the effectiveness of aerobic training as demonstrated by the Neurometer® test. Data on other biomarkers of inflammation and oxidative stress may expand our knowledge of the effect of physical activity in peripheral sensorimotor neuropathy. In recent years, administration of the antioxidant ALA in the long-term treatment of peripheral and autonomic diabetic neuropathy also has significant positive effects. We found that after six months of ALA treatment, the ADMA, TNF-alpha, Neurometer® current sensation threshold test, composite autonomic symptom score decreased significantly, while the NO level significantly increased in patients with DSPN. The change in ADMA was positively correlated with the change in the Neurometer® current threshold test in patients with diabetic neuropathy. The decrease in ADMA in the ALA responder diabetic neuropathy group was significantly more pronounced compared to the non-responders. The examination of ADMA serum level can therefore be a good marker to demonstrate the effectiveness of ALA treatment. Further studies are necessary to clarify the additional beneficial effects of ALA in neuropathy, however, the positive effect of ALA on endothelial dysfunction draws attention to the continuous monitoring of oxidative stress in peripheral and autonomic neuropathy, and also suggests the development of new antioxidant therapeutics.
Leírás
Kulcsszavak
aszimmetrikus dimetilarginin, 2-es típusú cukorbetegség, disztális szenzomotoros polyneuropathia, fibroblaszt növekedési faktor 21, endothel diszfunkció, oxidatív stressz, alfa-liponsav, asymmetric dimethylarginine, type 2 diabetes mellitus, distal sensorimotor polyneuropathy, fibroblast growth factor21, endothel dysfunction, oxidative stress, alpha-lipoic acid
Forrás