The role of insulin-like growth factor-1 in life-history decisions in the Bearded reedling

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az életmenet evolúció az evolúcióbiológia egyik területe, melynek célja, hogy az életmenetben található nagymértékű változatosság kialakulásának okait és ennek következményeit vizsgálja. Az életmenet tulajdonságok (pl. élethossz, utódok száma) olyan jellemzők, amelyek befolyásolják az életmenetet és végső soron az egyedek fitneszét. A források korlátozott elérhetősége forrás elosztási dilemmához vezet a jelenlegi- és a jövőben szaporodás, illetve a túlélés között. Ennek következtében kialakul egy energetikai csereviszony az életmenet tulajdonságok között, ami sokszor negatív fenotípusos kapcsolathoz vezet. Hagyományosan úgy gondolták, hogy a csereviszonyokat a források és a belső energia raktárak végessége okozza. Későbbi vizsgálatokban azonban rávilágítottak arra, hogy a csereviszonyok mögött nem feltétlenül a véges forrás elérhetőség, hanem a több tulajdonságot is befolyásolni képes fiziológiai szabályozó mechanizmusok állhatnak. Mivel a hormonok egyszerre több tulajdonságot is befolyásolnak (pleiotrópia), ezért az életmenet tulajdonságok (pl.: élethossz és szaporodás) közötti csereviszonyok kulcsfontosságú szabályozói lehetnek. Mivel számos fenotípusos jelleg endokrin szabályozás alatt áll, a hormonok, az életmenet csereviszonyok fő szabályozói lehetnek. Az IGF-1 egy olyan tápanyag-érzékelő hormon, amely pleitróp hatással van az életmenet kulcsfontosságú tulajdonságaira és befolyásolja a életmenet csereviszonyokat a növekedés, a szaporodás és az élethossz között. Az IGF-1 negatív kapcsolatban áll az élethosszal, de pozitív hatással van a növekedésre, és a szaporodásra. Bár tudjuk, hogy az IGF-1 számos életmenet tulajdonságot befolyásol, de az ismeretek többsége haszon- vagy laboratóriumi állatokon végzett vizsgálatokból származik. Azonban laboratóriumi- és haszonállatok gyors növekedésre és szaporodásra voltak szelektálva, ezért a vadon élő állatokétól eltérő életementet és fiziológiai fenotípust mutatnak. Ezért doktori tanulmányaim során, azt vizsgáltam, hogy az IGF-1 hogyan befolyásolja a legfontosabb életmenet tulajdonságokat és életmenet állapotokat. Továbbá, hogy az IGF-1 hogyan szabályozza az életmenet tulajdonságok között található csereviszonyt egy vadon élő énekesmadár, a barkóscinege (Panurus biarmicus) esetén.

Life-history theory is one of the branches of evolutionary biology, which aims to explain the causes and consequences of variation in life cycles. Life-history traits (e.g. lifespan, number of offspring) are characteristics that affect the life course and, ultimately, the fitness of an organism. The limitations of resources lead to resource allocation dilemmas between current and future reproduction and survival, resulting in energetic trade-offs between life-history traits that may cause negative phenotypic correlations. Traditionally, it has been thought that the cause of these trade-offs is the limited internal energy reserves. But another view has emerged, which states that the “pleiotropic” effects of regulators cause the trade-off between life-history traits. Because hormones can simultaneously regulate many traits (hormonal pleiotropy), they are key mediators of life-history trade-offs between reproduction and lifespan. Since many traits of the phenotype are under endocrine control, hormones might be major determinants of pleiotropy, life-history correlations, and trade-offs. IGF-1 is an evolutionarily highly conserved nutrient-sensing hormone that has pleiotropic effects influencing key life-history traits and major life-history trade-offs among growth, reproduction, and lifespan. IGF-1 is negatively related to lifespan but has a positive effect on growth, sexual maturation, and reproduction. Although IGF-1 is known to affect several life-history traits, the majority of this knowledge originates from studies on agricultural and laboratory animals. Laboratory and farm animals have been artificially selected on specific traits, such as rapid growth and an early onset of reproduction, and therefore display different life-histories and physiological phenotypes (e.g., metabolism) from wild animals. Therefore, during my doctoral studies, I aimed to study how IGF-1 influences key life-history traits and stages, and how IGF-1 regulates the trade-offs between competing life-history traits in a wild passerine, the Bearded reedling (Panurus biarmicus).

Leírás
Kulcsszavak
IGF-1, life-history, stress response, survival, moulting, életmenet, stresszválasz, túlélés, vedlés
Forrás