Teljesítményértékelés a Nyíregyháza Rendőrkapitányságon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomat a Nyíregyháza Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának teljesítményértékelési rendszeréről írtam. Vizsgáltam annak sajátosságait, a dolgozók elégedettségét, attitűdjeit a rendszerrel kapcsolatban. Továbbá bemutattam a teljesítménymenedzsment fontosságának megítélését, az alkalmazott módszereket, a figyelembe vett kompetenciákat és a célokat. Emellett ismertettem a rendszerrel kapcsolatos problémákat, azok esetleges megoldási lehetőségeit. Kutatásomat az esettanulmány, a kérdőív és az interjú módszerének segítségével végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
teljesítményértékelés, teljesítménymenedzsment, rendőrség
Forrás