Kisterű NMR ipari alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Viaszok olajtartalmának meghatározásaNMR relaxometriával. NMR MoUSE vizsgálazok, állandó gradiens térerősségben történő diffúziómérés.

Leírás
Kulcsszavak
NMR, Relaxometria, Viasz, Olaj, MoUSE, Profier, CPMG, Hahn ekhó
Forrás