Mellékvesekéreg szcintigráfia SPECT/CT kvantitatív értékelése primer hyperaldosteronismusban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A primer mellékvesekéreg túlműködés differenciál-diagnosztikája világos, alaposan irodalmazott és használt téma. A mellékvesekéreg szcintigráfia egy planáris leképzéstechnika, mely bizonyítottan idejétmúlt. A jelen vizsgálatunkkal a steroid szuppresszióban végzett mellékvesekéreg SPECT/CT lehetőségeit vizsgáltuk primer hyperaldosteronismusban szenvedő betegeken. A vizsgálatba azokat a betegeket vontuk be, akik vállalták a műtétet, amennyiben egyoldali mellékvese kéreg adenoma derül ki, a laborparamétereiből egyértelműen magas szérum aldoszteron, és alacsony renin szintet mérhetünk, valamint a aldoszteron/renin hányadosuk több, mint 30. A radiofarmakon (131I-Norcholesterol) injektálása előtt 5 nappal és a végső leképzésig dexamethason szuppressziót, valamint 3 nappal a radiofarmakon injektálása előtt pajzsmirigy védő szert alkalmaztunk. Az elkészült SPECT/CT képeken a májra egy 6cm-es VOI-t, a mellékvese régiókra 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 és 5cm-es VOI-kat helyeztünk és mértük az összbeütést és az 1 voxelre eső maximális beütést. 30 beteget választottunk be a vizsgálatba. Azt találtunk, ahogy a máj összaktivitás/mellékvese összaktivitás nem különíti el jól az egyoldali mellékvese kéreg adenomát a kétoldali mellékvesekéreg hyperplasiától. Amennyiben a mellékvesék aktivitásarányát vizsgáltuk, úgy mind az összaktivitásarány, mind a maximumarány jól elkülönítette a két betegcsoportot. A VOI-k méretében a 3cm-es VOI-t találtuk a legjobbnak. A vizsgálatunkkal bebizonyítottuk, hogy a dexamethason szuppresszióban végzett mellékvese kéreg SPECT/CT-nek helye van a rutin diagnosztikában, jó találti pontossággal különítette a kétoldali mellékvese kéreg hyperplasiát az egyoldali mellékvese adenomától. Javaslatot tettünk a módszer elhelyezésére a diagnosztikai sorban.

Leírás
Kulcsszavak
Primer hyperaldosteronismus, Mellékvesekéreg, SPECT/CT
Forrás