A közúti baleset okozása a bírói gyakorlatban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A közúti baleset okozása bűncselekmény szabályozásának és jogalkalmazói gyakorlatának bemutatása. A dolgozat érinti a bizonyítási eljárásokat és a főbb bizonyítási eszközöket. A főbb tényállási elemeket, a szubjektív és objektív tényállásszerűséget vizsgálva a releváns szabályszegés és az ok-okozati összefüggés problematikáját is körüljárja. Kitér a büntetéskiszabási gyakorlatra is, az ítélkezésből merített valós példákon keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
közúti baleset gondatlan okozása bírói gyakorlat szakértő bizonyítás
Forrás