Nyírbogát lakosságának sportérintettség vizsgálata

Dátum
2017
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A sportérintettség nemcsak a sportolókat, hanem a sporteseményekre nézőként részt vevőket és médián keresztül érintetteket is vizsgálja. A vizsgálatban a sporttal közvetlen és közvetett kapcsolatot különítettünk el. Közvetlen kapcsolatnak tekin-tettük, ha az egyén sportol vagy foglalkozik a sporttal. Többféle módszerrel közelí-tettük meg a témát. Nyírbogát lakosai között kérdőíves vizsgálatot folytatunk és több célzott interjút készítetünk. A kutatás célja, feltárni és bemutatni a község közvetlen és közvetett kapcsolatát a sporttal, a válaszadók attitűdjét a spottal kap-csolatban. Választ kerestünk arra, melyek a legkedveltebb sportágak, klubcsapatok és sportolók. Külön vizsgáltuk a sporteseményekre kilátogatók véleményét a kü-lönböző sportszolgáltatásokkal kapcsolatba. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a válaszadók és interjú alanyok nagyobb százalékának pozitív az attitűdje a spottal kapcsolatba, a sport elkötelezettjei. A szurkolóknak a legfontosabb tényező a sporteseményeken megfelelő körülmények biztosítása és a megfizethető belépő.

Leírás
Kulcsszavak
sportérintettség, közvetlen és közvetett kapcsolat
Forrás