Rudabányácska erdeinek állapotfelmérése és természetvédelmi értékelése nagygombák előfordulása alapján

Dátum
2011-10-21T07:50:00Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberiség számos területen szorosan összekapcsolódik a gombák világával. Hazánk területe mikológiai szempontból kevésbé feltárt. Szakdolgozatom elkészítésével növelem a vizsgált területek sorát. 2010 és 2011 októbere között a Zempléni-hegységben, Rudabányácskán végeztem mikológiai felmérést. Kutatásaim a szabad szemmel is látható, termőtestet képző gombafajokra terjedt ki. Az erdők állapotfelmérését és természetvédelmi értékelését a talált nagygombafajok életmódja, indikátor tulajdonságaik és veszélyeztetettségük alapján végeztem el. Az azonosított fás társulások szerint csoportokba osztottam a talált fajokat. Az egyéves felmérés alatt 238 nagygombát és 3 nyálkásgombát sikerült meghatározni. A fajok rendszertani besorolását követően életmódjuk alapján vettem számba őket, majd az egyes élőhelyek fajösszetétele közötti hasonlóságokat és különbségeket elemeztem. Természetvédelmi szempontok szerint is vizsgáltam a fajlistát. Az észlelt nagygombafajok fele tartozik valamilyen IUCN szerinti veszélyeztetettségi kategóriába, és hat faj törvényi oltalom alatt áll. A bizonyítottan indikátor tulajdonságú fajokat szintén felmértem a területen. A természetes, zavartalan állapotot jelző, a bolygatásra utaló, vagy a talaj magas nitrogéntartalmát mutató gombafajok egyaránt előfordultak. Adataimat összevetettem más hazai középhegységi erdőkben végzett kutatások eredményeivel. Dolgozatom újabb értékes adatokkal járul hozzá a gombafajok hazai előfordulásáról meglévő ismereteinkhez. Megállapítottam, hogy a területen végzett szálaló vágás megfelelő e fajok megőrzésében. Az erdészeti kezelést végzők, gombászok, kirándulók vagy éppen a holt faanyagot gyűjtögetők figyelmét is fel kell hívni a ritka, veszélyeztetett mikológiai elemek jelenlétére Rudabányácska erdeiben. Úgy gondolom csak a tájékoztatással és összefogással, közös munkával tudjuk a jövőben is megőrizni gombatermő területeinket, és védett gombafajainkat, azok élőhelyeit.

Leírás
Kulcsszavak
mikológia, nagygomba, természetvédelem, állapotfelmérés, indikátor
Forrás