A nemzetközi tőkeáramlás a Deutsche Telekom példáján keresztül

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom két fő részből áll, az első fejezet a nemzetközi tőkeáramlás történetének és tendenciáinak bemutatása napjainkban, valamint Magyarországon. Ebben a részben szerepelnek még a külföldi működőtőkével kapcsolatos fontosabb fogalmak, csoportosítások, elméleti megközelítések. Ismertetem a befektetők motivációit is, valamint a tőkeáramlás előnyeit, hátrányait. A globális vállalatok kapcsán a második fő fejezetben pedig a nemzetközi Deutsche Telekom működését és leányvállalatait mutatom be. Magyarországon két leányvállalattal is rendelkezik, ezek részletesebb bemutatása után következik a piaci pozíció ismertetése. Dolgozatom végén összehasonlítom a 2014 és 2015 II. negyedéves pénzügyi jelentés adatait a Magyar Telekom Csoportot tekintve összesítve, valamint a működési szegmensek eredményeit részletesebben.

Leírás
Kulcsszavak
nemzetközi, tőkeáramlás, Deutsche Telekom
Forrás