Nyírbátor kistérség folyékony hulladék-kezelésének bemutatása

Dátum
2010-04-27T08:59:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szennyvizek tisztítása és szakszerű kezelése nem választható el az élővizek helyzetének ismeretétől. Országos szinten és helyi szinten is sikerül felszíni vizeink minőségét javítani, amihez nagyban hozzájárulnak az újabb és újabb megismert technikák és alkalmazott módszerek a szennyvíztisztításban. Egyre jobban megnövekednek az eutrofizációt elősegítő tényezők, ami még jobban megnehezíti a vizek tisztításának lehetőségét. A szennyvizek összegyűjtése, kezelés és visszavezetése a befogadókba nagyon fontos folyamat, hiszen a jövő generációi számára az élet alapfeltételét a tiszta vizet meg kell őriznünk és óvnunk kell. A szakdolgozatommal megpróbáltam az emberek látószögébe helyezni a folyékony hulladék megfelelő és szakszerű kezelését. Részletesen leírtam a szennyvízzel kapcsolatos fogalmakat, a szennyvíztisztítás eszközeit. Továbbá a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályokat és a kistérségre vonatkozó önkormányzati rendeleteket mutattam be. A szakdolgozatom további részében a Nyírbátori Szennyvíztisztító telep részletes bemutatását és a tisztítási technológiáját írtam le részletesen. A telep üzemeltetési és ellenőrzési feladatait is leírtam. Az eredményekkel és azok értékelésével számszerű adatokat is kaptunk a tisztító telepről. Majd a SWOT-analízissel rávilágítottam a telep erősségeire és gyengeségeire, a megvalósítható változtatásokra. A vizsgált paraméterek (pH, foszfor-tartalom, BOI5) alapján megállapítható, hogy a szennyvíztisztító telep hatékonyan működik, viszont a nitrogén- (NH4-N) és KOI értékek tekintetében a tisztítás mértéke nem kielégítő, ami legtöbbször a műtárgyak meghibásodásása okozott. A szennyvíztelep kapacitásából kiindulva a bővítés lehetséges lenne, ugyanis az üzem terheltsége a méreteihez képest igen alacsony. A telep nem dolgozik korszerűtlen módszerekkel, de a műtárgyak teljes rekonstrukciója még nagyobb tisztítási hatásfokot eredményezne.

Leírás
Kulcsszavak
Folyékony hulladék, Vízgazdálkodás, Szennyvíztisztító, Nyírbátor
Forrás