A középiskolás fiatalok legális és illegális drogfogyasztási szokásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája a legális és illegális drogfogyasztási szokások a középiskolás korosztály körében. Ez azt jelenti, hogy a legfőbb elemzés arra irányul, hogy az említett korosztály milyen mértékben és milyen minőségben kerül kapcsolatba a különböző drog fajtákkal. A drogfogyasztást illetően a legveszélyeztetettebb a kamaszok, illetve a tinédzserek korosztálya, hiszen ők azok, akiket nagyon könnyű befolyásolni és kisebb ráhatással is könnyen rávehetőek olyan tevékenységekre, amelyeket maguktól nem biztos, hogy megcsinálnának. Ezen okok felkutatása és megismerése érdekében egy interjús felmérést készítettem, melyben hat alany vett rész. Az alanyok 18. életévüket betöltött gimnáziumban, szakközépiskolában, illetve szakiskolában tanuló diákok A kutatás legfőbb kérdése, hogy a középiskolás korú fiatalok legális és tiltott drogokkal való viszonyát mennyire befolyásolja az, hogy milyen családból származik, milyen anyagi körülmények között él, milyen az iskolai előmenetele, kikkel és milyen módon tölti a szabadidejét.

Leírás
Kulcsszavak
Középiskolás fiatalok, drogfogyasztás
Forrás