Hortobágyi pásztorok életmódja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A pásztorkodás egy specifikus foglalkozás, amelyhez tartozik egy tipikus életmód is a maga jellemzőivel. A pásztorok a munkaidő leteltével, otthon is ebben a szellemben élik mindennapjaikat. Az idő múlásával ebben az életmódban változásokat figyelhetünk meg, ugyanis ők is együtt fejlődtek a civilizációval. Az alapok megmaradtak, főként a Hortobágy területén, ahol mai napig a hagyományos pásztorkodást űzik és ezzel a valódisággal rengeteg látogatót vonzanak erre a tájra. Emellett azonban őket is utolérte a digitális világ, a modern technológia újításai. A pusztában már mindenhol találhatunk térerőt és az internet világában is „találkozhatunk” pásztorokkal. Használják a digitális eszközöket, illetve a közösségi médiát is, amely segíti a csoportjukon belül a kapcsolattartást, az információk átadását. Az életük jó példa arra, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a múlt tiszteletét, a hagyományok ápolását a mai világ technikai újításaival. Szakdolgozatomban a hortobágyi pásztorokkal készítettem interjúkat és a kutatás során arra kerestem a választ, vajon hogyan élnek napjainkban ezen a területen a szakmában tevékenykedők, mennyiben változott a szakma és az életmód jellegzetességei a múlttal összevetve.

Leírás
Kulcsszavak
életmód, pásztor, pásztorkodás, Hortobágy
Forrás