Joguralom az Európai Unióban, avagy álom-e az európai jogállam?

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy bebizonyítsam, hogyan képes az Unió a jogállamiság elvét megvédeni és ha esetleg valamelyik tagállama megsérti hogyan és milyen módszerekkel, eljárásokkal vizsgálja és szünteti meg a jogsértést. Szakdolgozatomban bemutattam, hogy a jogállamiság milyen fontos szerepet tölt be az Európai Unió hatékony működésében. Megállapíthatjuk azt, hogy ez az elv olyan, mint a fundamentum, hiszen megalapozza azt, hogy az Unió egész rendszere ilyen egységes legyen. Az EUSz 2.cikkében említett értékek általános elfogadottsággal rendelkeznek és emiatt minden tagállamnak könnyű beolvasztani a saját alkotmányos berendezkedésébe, viszont vannak olyan esetek amikor ez akadályt jelent néhány tagállam számára és esetlegesen megsért valamely fontos alapértéket. Az alapszerződés szövege és az Európai Unió Bíróságának joghatósága alkalmat nyújt, hogy az Unió értékeit megfelelően érvényesítsék a tagállamok, bár ez kérdéses, hogy mennyire eredményesen alkalmazhatók-e ennek érdekében a különböző eszközök a tagállamokkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
jogállamiság, Európai Unió
Forrás