A fogyasztás szociálpszihológiája

Dátum
2009-09-30T09:39:53Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunka vizsgálatának tárgya a fogyasztói társadalom hatása a zene mentén szerveződő szubkultúrák szerveződésére. Kiindulópontjául azt a gondolatmenetet veszi, mely szerint a fogyasztással kapcsolatos döntések az emberi interakciók révén, azaz a társadalomba beágyazottan születnek. Ennek kapcsán azt vizsgálja, hogy a társadalom és az abban létrejövő szubkultúrális csoportok hogyan adaptálódnak az olyan tényezők fejlődéséhez, mint a technológia, az intézmények és az értékek. Továbbá elemzi, hogy ez az adaptáció hogyan nyilvánul meg a fogyasztásban és milyen hatással van mindez az egyénre és a társadalomra.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztás, társadalom, szubkultúra, emo, individualizmus
Forrás