A mesékben megjelenő karakterekhez való viszonyulás és az egyéni jellemzők kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Elméleti háttér: Az utóbbi időben jelentős figyelem irányult arra a kérdésre mind a laikusok, mind pedig a pszichológus szakma körében, hogy mennyire van szükség a gyermekeknek szóló mesékben az egyes kisebbségi csoportok megjelenítésére. A Tervezett Viselkedés Elmélete alapján az alapattitűdjeink jelentős befolyással vannak a viselkedésünkre és döntéseinkre, így a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos negatív alapattitűdök és a nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotip gondolkodásmód arra is hatással lehet, hogy az egyének milyen meséket választanak a gyermekeik számára. Ez a kérdéskör azért fontos, mert a gyermekek önértékelését, attitűdjeit és a nemi szerepekkel kapcsolatos vélekedéseit is befolyásolják a mesék és a mesékben látott karakterek. A tündérmesék egyik legismertebb műfaját a Disney hercegnő mesék jelentik, ezekben is egyre gyakrabban jelenik meg a kisebbségi csoportok és a nem tradicionális nemi szerepek reprezentációja. Cél: A kutatás célja annak felderítése, hogy a felnőttek egyéni, kisebbségi csoportokkal és nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdjei hogyan befolyásolják azt, hogy milyen meséket mutatnának meg szívesen a gyermekeik számára. Módszer: A kutatás egy elővizsgálatból és egy fővizsgálatból állt, az elővizsgálat során felmértük az egyes Disney hercegnő mesék ismertségét és népszerűségét. A fővizsgálat során 298 személy válaszait elemeztük. Az általunk használt online, önbevallásos kérdőívcsomag a kitöltők maszkulin és feminin tulajdonságait, a szociális dominancia orientációra való hajlamát, a nemi sztereotípiák szerinti gondolkodásmód mértékét, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos negatív alapattitűdöket, a demográfiai sajátosságokat és az egyes mesékkel kapcsolatos vélekedéseket mérte fel. Eredmények: A kutatás során bebizonyosodott, hogy a szociális dominancia orientációra való hajlam, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatban megjelenő negatív alapattitűdök és az egyéni, nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák is hatással vannak arra, ahogyan az egyének a mesékben megjelenő kisebbségi csoportokat képviselő karakterekhez viszonyulnak.

Leírás
Kulcsszavak
mese, kisebbségi csoportok, alapattitűdök, nemi szerepek
Forrás