Intézményi kommunikáció és marketing

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban az oktatásban folyamatos változások történnek, az iskolák nagy része e mellett a tanulók megszerzéséért, megtartásáért küzd. Ez még jellemzőbb a kis létszámú, vidéki intézményekre. Egy faluban az iskola fennmaradása egyben a faluközösség megmaradását is jelenti. Ezért fontosnak tartom, hogy egy ilyen jellegű intézmény vezetőjeként vizsgáljam a marketing és kommunikáció lehetőségeit. Dolgozatomban ezt a témát fejtettem ki és próbáltam megoldást keresni az iskola fennmaradásának elősegítésére. Mindezt egy sajátos arculat, valamint az intézmény egyéni jellemzőinek megteremtésével igyekszem elősegíteni. A dolgozatomból is látható, hogy az iskola alkalmazza korunk modern kommunikációs eszközeit és nyitott az új lehetőségek iránt. Végkövetkeztetésként megállapítható, hogy egy vidéki kis iskola is képes megfelelő színvonalú oktatást nyújtani a diákok számára.

Leírás
Kulcsszavak
kommunikáció, marketing, oktatás, iskola
Forrás