A felszámolási eljárás szabályozása Magyarországon és a felszámoló helyzetének sajátosságai

Dátum
2009-07-27T11:22:39Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a felszámolási eljárás szabályozására vonatkozó rendelkezéseket mutatja be Magyarországon. A történelmi előzmények ismerete teremti meg az alapot a szabályozás megértéséhez, ezért megkísérlem ennek rövid bemutatását, külön érintve a nemzetközi fejlődést és külön a magyar szabályozás változását. A szakdolgozat felépítése követi a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény felépítését. A Cstv. hatályának meghatározását illetve fogalmak (adós,hitelező, a Cstv. szerinti vagyon) tisztázását követően kerül sor a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó rendelkezések ismertetésére. Ezzel összefüggésben kitérve a felszámolás és a felszámolási eljárás kezdő időpontjának fontosságára valamint az ideiglenes vagyonfelügyelő és részletesebben a felszámoló intézményére. Ezt követően kerül bemutatásra a felszámolási eljárás lefolytatása, ennek keretében részletezve az adós gazdálkodó szerv vezetőjének kötelezettségeit, a hitelezői választmányra vonatkozó rendelkezéseket és a felszámolási eljárás során megvalósítható egyezség részleteit.
A szakdolgozat külön fejezete foglalkozik a felszámoló eljárásával, mely magában foglalja az adós vagyonának értékesítésére, a felszámoló díjazására, a kifogás intézményére valamint a felszámoló feladataira és felelősségére vonatkozó rendelkezések ismertetését. A szakdolgozat a felszámolási eljárás befejezésére vonatkozó határozott jogi rendelkezések, majd az egyszerűsített felszámolás intézményének sajátosságaival zárul.

Leírás
Kulcsszavak
felszámoló, egyszerűsített felszámolás
Forrás