Szabad kappa és lambda könnyűláncok meghatározása szérumban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szérum szabad kappa és lambda könnyűlánc koncentrációjának meghatározása különösen nagy jelentőséggel bír a különféle monoklonális gammopathiak és a könnyűlánc-betegségek diagnosztikájában, valamint maguknak a betegségeknek a követésében. A Laboratóriumi Medicina Intézetében korábban a Binding Site által előállított FreeliteTM Humán Kappa és Lambda teszteket használták a szabad immunglobulin könnyűláncok meghatározására BN ProSpec nefelométeren. A Siemens cég kifejlesztett új, monoklonáis antitest alapú N Latex FLC kappa és N Latex FLC lambda módszereket a szabad könnyűláncok mérésére, melyek a laboratóriumban bevezetésre kerültek. Diplomamunkám célja ezen új módszerek vizsgálata és az alkalmazás során szerzett tapasztalatok értékelése volt. Munkám során az új tesztek beállítását ( kalibráció, kontroll mérés, optimális és rutin hiba meghatározása, linearitás és torzítás vizsgálata), a korábbi és az új módszerrel egyaránt meghatározott eredmények összehasonlítását, valamint a kappa és lambda könnyűlánc koncentrációjának követését végeztem mieloma multiplexben szenvedő betegek szérumában. Eredményeinek szerint az új módszerek analitikai paraméterei (reprodukálhatóság, linearitás) megfelelőek. A régi és az új módszerrel kapott eredmények összehasonlításakor az eredmények egyezési arányai (kappa: 83,3%, lambda 87%, kappa/lambda 81,5%) megközelítik a tesztleírásban szereplő értékeket (90,1%, 81,5% ill. 92,2%) és az irodalomban talált összehasonlító vizsgálatok eredményeivel összevetve jobb egyezést mutatnak. 30 mieloma multiplexben szenvedő beteg kappa és lambda könnyűlánc koncentrációjának követése során egyetlen esetben sem tapasztalt megmagyarázhatatlan, hirtelen emelkedést vagy csökkenést a kapott eredményekben a módszerváltás miatt. Ez arra enged következtetni, hogy a régi és új módszer az addig vizsgált betegek monoklonális könnyűláncát azonos módon detektálja.

Leírás
Kulcsszavak
könnyűlánc, monoklonális gammopathia, tesztbeállítás, mieloma multiplex, nefelometria
Forrás