A Tranzit-KER Zrt. gazdálkodásának elemzése pénzügyi kimutatásai alapján

Dátum
2014-05-23T09:30:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban mélyrehatóan vizsgáltam a Tranzit-KER Zrt. pénzügyi helyzetét.Célkitűzésem, hogy egy meghatározó piaci pozícióval rendelkező, hazai mezőgazdasági nagyvállalat, mint a Tranzit-KER Zrt., pénzügyi kimutatásainak adatait felhasználva, és elemzési módszereimet alkalmazva,megismertessem a pénzügyi helyzetét, működésének sajátosságait.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, pénzügy, gazdálkodás, kimutatás
Forrás